Prof Consulting niezależny ekspert IT Konsultacje Wdrożenia Cyberbezpieczeństwo Audyty

Zawsze działam i realizuję interes Klienta.

Obsługa RODO

logo

Świadczę usługę Inspektora Ochrony Danych, przy wsparciu specjalistycznego oprogramowania Rodo CRM, a w nim:

 • zarządzanie pracownikami
 • szkolenia
 • dokumentacja
 • upoważnienia
 • wnioski o nadanie dostępu
 • zarządzanie aktywami
 • zarządzanie aplikacjami
 • newsletter
 • spotkania online
 • definiowanie zagrożeń
 • analiza ryzyka
 • rejestr czynności przetwarzania
 • zarządzanie umowami
 • portal dla pracowników

Cena

550 zł / miesiąc